Eerste consult

ammonietTijdens het eerste consult vertelt u waar u voor komt, over uw huidige klachten, wanneer zij zijn ontstaan en in hoeverre de klachten uw functioneren en welzijn beïnvloeden.
Uw levensloop en ziektebiografie zijn van belang.
  • Welke medicijnen u gebruikt, heeft u operaties ondergaan, ongelukken gehad?
  • Zijn er ingrijpende gebeurtenissen in uw leven geweest die van invloed op u waren? Dit kan een ongeval zijn, maar ook een overlijden van een dierbaar persoon of een scheiding.
  • Hoe verliepen zwangerschap en geboorte voor moeder en kind? Waren er complicaties?
Ook ziekten die in uw familie voorkomen worden besproken.

Voorafgaand aan het eerste consult stuur ik u een formulier waarop u een aantal van deze vragen kunt beantwoorden. Tijdens het gesprek kunnen we dan dieper op de zaken ingaan.