Vaccinatiebegeleiding

In Nederland krijgen alle kinderen het Rijks Vaccinatie Programma aangeboden. Ieder kind is anders en daarom is het goed om per kind te bekijken wat je geeft en wanneer (op welke leeftijd). Komt er in de familie van het kind bijvoorbeeld astma of eczeem voor, dan kun je mogelijk meer problemen verwachten met vaccineren dan wanneer dat niet zo is. Je kunt bijv. besluiten om later te vaccineren wanneer het immuunsysteem van het kind verder is ontwikkeld of om niet alles (tegelijk) te geven. Het is sowieso aan te raden wanneer men besluit te vaccineren het traject homeopathisch te begeleiden.

Vaccins blijken meer bijwerkingen te hebben dan tot nu werd aangenomen. Eigenlijk is het niet zo verwonderlijk aangezien de immuniteit op een andere manier verkregen wordt dan na doormaken van de betreffende ziekte. De meeste ziektes ontstaan door contact van het virus met de slijmvliezen van de luchtwegen of het maag-darm kanaal. Daarin bevinden zich cellen die zorg dragen voor de eerste afweer. Bij vaccinatie wordt het (dode of geïnactiveerde) virus rechtstreeks in de spier ingespoten. Verder loop je normaal gesproken maar 1 ziekte tegelijk op, bij vaccinatie worden er soms wel 12 tegelijk ingespoten.

Wanneer vaccineren


Natuurlijk vaccineren we niet voor niets, het heeft ook voordelen. Sinds de vaccinaties is de sterfte aan bepaalde ziektes die slecht behandelbaar zijn enorm afgenomen. Volgens het rijksvaccinatieprogramma krijgt een kind al heel vroeg in het leven de eerste vaccinaties. Het immuunsysteem is dan nog niet volledig opgebouwd. Sommige homeopaten adviseren om pas te vaccineren als de kinderen 1 jaar zijn. Als het kind echter veel in contact komt met andere kinderen (crèche, oudere broertjes of zusjes) is dat misschien niet zo verstandig.

De voordelen van vaccinatie begeleiding

Uit onderzoek is gebleken dat de bijwerkingen beduidend minder zijn wanneer je voor en na de vaccinatie een homeopathisch middel toedient dat gemaakt is van die betreffende vaccinatie. Het resultaat van de vaccinatie lijkt zelfs te verbeteren.

Kijk voor meer informatie op:
www.nvkp.nl
www.rivm.nl