Werkwijze van de klassiek homeopaat

arsenicumDe klassiek homeopathische werkwijze is nauwkeurig, al eeuwenlang beproefd en is gebaseerd op wetmatigheden. Het doel van de behandeling is de innerlijke geneeskracht te stimuleren. Hierbij kan het genezingsproces in gang gezet worden dat kan leiden tot het herstel van klachten. De individualiteit van de mens staat hierbij centraal.

Tien mensen met "dezelfde" aandoening die klassiek homeopathisch behandeld worden, krijgen zeer waarschijnlijk allemaal een ander homeopathisch geneesmiddel. De ervaring leert dat de behandeling vaak gepaard gaat met een proces van innerlijke groei en bewustwording.

Duur van behandeling

Afhankelijk van uw klachten en wanneer deze zijn ontstaan kan men de duur van de behandeling ongeveer vaststellen. Klachten die langer bestaan hebben vaak ook langer nodig om te genezen.